by dronlink.com , 2019-03-07

Unia Europejska przejmuje kontrolę legislacyjną nad BSP.


Sample image

W zeszłym miesiącu, w siedzibie ULC odbyło się seminarium, na którym przedstawiono nowe przepisy dotyczące lotów bezzałogowych jak również nowe programy szkolenia VLOS i BVLOS. Nowe Rozporządzenie zostało dobrze przyjęte przez większość środowiska BSP, a wprowadzone zmiany ułatwiły zarówno uzyskiwanie świadectw kwalifikacji jak i same operacje bezzałogowcami.

Minął zaledwie miesiąc od prezentacji w ULC,  a okazuje się, że za równy rok, nowe Rozporządzenie będzie można… wyrzucić do kosza. Wtedy właśnie ma zacząć obowiązywać prawo unijne w zakresie lotów bezzałogowych.

Jak można przeczytać na stronie EASA, porozumienie polityczne zawarte pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w dniu 22 grudnia 2017 r., dotyczące proponowanego nowego rozporządzenia podstawowego, rozszerza kompetencje Unii Europejskiej w celu objęcia regulacjami wszystkich cywilnych systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), niezależnie od ich maksymalnej masy startowej (MTOM).

Celem jest stworzenie nowych ram prawnych, dla wszystkich operacji BSP przeprowadzanych w kategoriach ‘otwartej’ i ‘specjalnej’, które określą środki mające na celu zmniejszenie ryzyka operacji BSP.

Przyjrzeliśmy się dokładniej szkicowi Regulacji Komisji Europejskiej, żeby sprawdzić co nas czeka w najbliższej przyszłości. Zapewne nie jest to finalna wersja, warto jednak zapoznać się z jej treścią.

 

KATEGORIA OPEN (z ang. Otwarta) zwana dalej ‘otwartą’

1. Kategoria "otwarta" podzielona jest na trzy podkategorie ze zdefiniowanymi limitami operacyjnymi, wymogami dla operatorów oraz  wymogami technicznymi dla BSP:

(a) podkategoria A1;

(b) podkategoria A2;

(c) podkategoria A3.

2. Operacje w kategorii "otwartej" są ograniczone do:

a) loty wykonywane jedynie w zasięgu wzroku (VLOS);

b) wysokości nieprzekraczającej 120 m nad powierzchnią.

3. Gdy operacja obejmuje przelot BSP w pobliżu stałej przeszkody (struktury), która jest wyższa niż 120 m, maksymalna wysokość operacji BSP może zostać zwiększona do 50 m powyżej wysokości przeszkody (struktury), dla części lotu w bezpośredniej bliskości, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za przeszkodę (strukturę).

 

UAS.OPEN.020  Operacje BSP w podkategorii A1:

1. nie mogą być prowadzone na zgromadzeniem ludzi na otwartym powietrzu;

2. mogą być prowadzone do wysokości 50 m nad powierzchnią w trybie "follow-me";

3. mogą być wykonywane przez operatora, który:

a) zapoznał się ze statkiem BSP; lub

b) w przypadku BSP z MTOM, w tym ładunkiem, większym niż 250 g, wykazał kompetencje niezbędne do zapewnienia bezpiecznego lotu, z poszanowaniem prywatności, ochrony danych, wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, po zakończeniu szkolenia online i zdaniu testu online, zgodnie ze sposobem i formatem ustalonym przez EASA, wykonanym przez podmiot uznany przez właściwy organ;

4. mogą być wykonywane BSP:

a) budowane prywatnie, (MTOM mniejsze niż 250 g);

b) oznaczone jako klasa C0 (zgodnie z definicją z załącznika nr 1 do Regulacji), MTOM mniejsze niż 250 g;

c) oznaczone jako klasa C1, (zgodnie z definicją z załącznika nr 2 do Regulacji), MTOM mniejsze niż 900 g, wyposażone w aktywną identyfikację elektroniczną oraz systemy geo-lokalizacji

 

UAS.OPEN.030 Operacje BSP w podkategorii A2

Operacje BSP w podkategorii A2 należy wykonywać:

1.  nie latając BSP nad osobami postronnymi;

2. w bezpiecznej odległości od osób postronnych;

3. przez operatora, który posiada certyfikat kompetencji operatora BSP, konieczny do zapewnienia bezpiecznego lotu, z poszanowaniem prywatności, ochrony danych, wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zdając teoretyczny test w sposobie i formacie ustalonym przez EASA w jednostce uznanej przez właściwy organ;

4.  BSP oznaczonym jako klasa C2, (zgodnie z definicją z załącznika nr 3 do Regulacji), MTOM mniejsze niż 4 kg, wyposażonym w aktywną identyfikację elektroniczną oraz systemy geo-lokalizacji

 

UAS.OPEN.040 Operacje UAS w podkategorii A3

Operacje BSP w podkategorii A3 należy wykonywać:

1. na obszarze, na którym operator  jest przekonany o braku zagrożenia dla osób postronnych podczas trwania lotu BSP i zachowując bezpieczną odległości od granic obszarów zaludnionych;

2. przez operatora, który wykazał kompetencje niezbędne do zapewnienia bezpiecznego lotu, z poszanowaniem prywatności, ochrony danych, wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, po zakończeniu szkolenia online i zdaniu testu online, zgodnie ze sposobem i formatem ustalonym przez EASA, wykonanym przez podmiot uznany przez właściwy organ;

3. statkami BSP:

a) budowanymi prywatnie, (MTOM mniejsze niż 25 kg);

b) BSP oznaczonym jako klasa C2, (zgodnie z definicją z załącznika nr 3 do Regulacji), MTOM mniejsze niż 4 kg, wyposażonym w aktywną identyfikację elektroniczną oraz systemy geo-lokalizacji ;

c)  BSP oznaczonym jako klasa C3, (zgodnie z definicją z załącznika nr 4 do Regulacji), MTOM mniejsze niż 25 kg, wyposażonym w aktywną identyfikację elektroniczną oraz systemy geo-lokalizacji;

d) BSP oznaczonym jako klasa C4, (zgodnie z definicją z załącznika nr 5 do Regulacji), MTOM mniejsze niż 25 kg, wyposażonym w aktywną identyfikację elektroniczną oraz systemy geo-lokalizacji.

 

Czytając dalej dowiadujemy się o obowiązkach operatora BSP, natomiast kolejny punkt dotyczy rejestracji operatorów.

Operatorzy BSP, którzy korzystają ze statków z MTOM powyżej 250 g, powinni:

1. zarejestrować się w sposób i w formacie ustalonym przez EASA, chyba że są zarejestrowani zgodnie z UAS.SPEC.060;

2. aktualizować rejestrację za każdym razem, gdy dane są zmieniane i odnawiać rejestrację zgodnie z wymaganiami przez właściwy organ;

3. posiadać tabliczkę rejestracyjną na BSP;

4. zapewnić, że informacje te zostaną wprowadzone do systemu identyfikacji elektronicznej, jeżeli jest dostępny w BSP

 

Ważność certyfikatu operatora

1. Certyfikat kompetencji operatora BSP, wymagany przy UAS.OPEN.020 (3) (b) i UAS.OPEN.040 (2), jest ważny przez 3 lata.

2. Certyfikat kompetencji operatora BSP, wymagany przy UAS.OPEN.030 (3) jest ważny przez 5 lat.

 

Kategorię ‘specjalną’ opiszemy w następnej części.

 

Z tekstu szkicu Regulacji wynika, że EU całkowicie przejmuje kontrolę legislacyjną dotyczącą BSP. Zastanawiające jest to, że do tej pory żadna instytucja państwowa nie odniosła się do wprowadzanych zmian. Mało tego, wprowadziliśmy w Polsce nowe regulacje, które za rok najprawdopodobniej przestaną obowiązywać…..
KATEGORIETAGI

pomoc dronlink drony hobby prawo_lotnicze DroneTECH targi Toru%C5%84 fotogrametria dronedeploy DJI Mavic%202%20 podwodne yuneec geofence GEO%202.0


UDOSTĘPNIJ
REKLAMA

Dronlink.com

Dronlink to największa w Polsce wyszukiwarka firm droniarskich z certyfikatami UAV

Sprawdź
POLECANE FIRMY

Drone Media
Toruń

Flywalker.pl
Kraków