DJI korupcja straty raport 150 milionów

Największy na świecie producent dronów, firma DJI, poinformował w zeszłym tygodniu o przypadkach korupcji we własnych strukturach.  Działania te doprowadziły do strat rzędu 150 milionów dolarów, w 2018 roku..

Według przedstawicieli firmy po odkryciu skandalu sprawę przekazano lokalnej policji.

Państwowy dziennik  "China Securities Journal" przytoczył wewnętrzny raport firmy DJI dotyczący korupcji, w którym stwierdzono, że  dochodzenie dotyczyło ponad 40 osób.

W raporcie można przeczytać: "DJI zdecydowanie potępia wszelkie formy korupcji i ustanowiło grupę zadaniową ds. walki z korupcją wysokiego szczebla, aby zbadać sprawę i wzmocnić środki antykorupcyjne".

"Wiele spraw dotyczących korupcji zostało przekazanych władzom, a niektórzy pracownicy zostali zwolnieni z pracy"

W kolejnym oświadczeniu firma wyjaśniła, że ​​"podczas niedawnego dochodzenia sam DJI stwierdził, że niektórzy pracownicy zawyżali koszty części i materiałów dla niektórych produktów w celu uzyskania osobistych korzyści finansowych. Podjęliśmy szybkie działania, aby rozwiązać ten problem, zwolniliśmy uwikłane osoby i skontaktowaliśmy się z przedstawicielami organów ścigania. Nadal badamy sytuację i w pełni współpracujemy z organami ścigania ".

"Podejmujemy działania mające na celu wzmocnienie kontroli wewnętrznej i ustanowienie nowych kanałów dla pracowników do składania poufnych i anonimowych raportów dotyczących wszelkich naruszeń zasad etyki i zasad postępowania w miejscu pracy".