FOTOGRAMETRIA LOTNICZA

Autor Dronlink.com, 08/03/2018


W poprzednim artykule pisaliśmy o korzyściach płynących z wykorzystania bezzałogowców do inspekcji przemysłowych.


Dzisiaj kilka słów o fotogrametrii.

Fotogrametria jest z definicji trójwymiarową techniką odtwarzania kształtów, rozmiarów i położenia obiektów w przestrzeni , która wykorzystuje fotogramy (zdjęcia fotogrametryczne) jako metodę pomiaru.

Dwa główne rodzaje fotogrametrii to fotogrametria naziemna oraz lotnicza.

Skupmy się zatem na fotogrametrii lotniczej, która doskonale sprawdza się przy tworzeniu ortofotomap, modeli terenu, map wegetacji roślin i wielu innych zastosowaniach.

Do niedawna jedyną możliwością uzyskania ortofotomap było wykorzystanie samolotów, które na swoim pokładzie miały zainstalowane urządzenia do fotogrametrii. Metoda ta, choć skuteczna, jest rozwiązaniem kosztownym, biorąc pod uwagę stosowany sprzęt i załogę.

Szybki postęp technologiczny i miniaturyzacja bezzałogowych statków powietrznych pozwoliły na znaczną redukcję kosztów oraz bezpieczniejsze i bardziej szczegółowe metody pomiarów.

Dwa główne typy bezzałogowców na rynku komercyjnym to stałopłaty (ang. fixed-wings) oraz multirotory (ang. multi-rotors). Oba typy mają swoje wady i zalety, w tym przydatność do określonych zastosowań. Stałopłaty potrafią pokonać znacznie większe odległości podczas pojedyńczego lotu, podczas gdy multirotor może zapewnić stabilne przechwytywanie obrazu i łatwy pionowy start i lądowanie.

Bezzałogowce, wyposażone w moduły GPS i kamery cyfrowe dokonują pomiarów dzięki wcześniej zaplanowanej i zaprogramowanej przez operatora 'ścieżce lotu'. Następnie zebrane dane importowane są do aplikacji, które tworzą orofotomapy, chmury punktów oraz modele pokrycia terenu. Podstawowym atutem użycia bezzałogowców są zdecydowanie niższe koszty oraz czas realizacji w porównaniu do tradycyjnych metod pomiarów lotniczych. Równie istotną kwestią jest bezpieczeństwo i możliwość wysłania bezzałogowca w miejsca, w które samolot lub helikopter nie mógłby dotrzeć.

O tym jak bardzo użyteczne są rozwiązania UAV w fotogrametrii, świadczyć może rezultat projektu wykonanego przez firmę Strix Imaging ze Stanów Zjednoczonych. Firma ta w sierpniu 2017 roku, z pomocą dwóch stałopłatów, wykonała mapowanie ponad 7000 hektarów terenu (ok. 72 km kwadratowych), w największym komercyjnym projekcie z użyciem bezzałogowaców w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie loty potrzebne do zebrania danych zajęły zaledwie trzy dni. Łącznie zgromadzono ponad 50 GB zdjęć fotogrametrycznych, które następnie posłużyły do stworzenia ortofotomap o dokładności do 15 cm.
Wykorzystanie bezzałogowców do tego projektu, znacząco obniżyło koszty całej operacji.

Redukcja kosztów umożliwia zastosowanie technologii pomiarów w dziedzinach gdzie dotychczas było to nieopłacalne. Za przykład niech posłuży branża ubezpieczeniowa.


Mapowanie terenu przy użyciu dronów skutecznie optymalizuje proces związany z wypłatą odszkodowań, przyspieszając i zmniejszając koszty zarządzania roszczeniami. Zautomatyzowane loty w celu wykonania zdjęć potrzebnych do przekształcenia ich w mapy i modele 3d, mogą być wykorzystane do udokumentowania początkowego stanu mienia, infrastruktury lub aktywów rolnych, a także oszacowania i określenia ilościowego szkód po zgłoszeniu roszczenia.
Zalety te przedstawiła niedawno w swoim raporcie firma PricewaterhouseCoopers. Wykazali, że badania fotogrametryczne z wykorzystaniem bezzałogowców mogą pomóc branży ubezpieczeniowej zaoszczędzić nawet 6,8 miliarda USD rocznie!

Wykorzystanie technologii UAV w fotogrametrii lotniczej to redukcja kosztów i czasu w porównaniu do tradycyjnych metod pomiaru oraz minimalizacja ryzyka operacyjnego, zaś Dronlink to najbezpieczniejsze miejsce na znalezienie firmy, która wykona nawet najbardziej skomplikowane zlecenie.Wszystkie firmy świadczące tego typu usługi znajdziesz w naszej bazie, w kategorii "FOTOGRAMETRIA"

Zapraszamy do dyskusji.